TARJOUSPYYNTÖ KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN KANNUSTEURAKKA-SOPIMUKSESTA

Tarjouskilpailu koskee liikennöintiä julkisen liikenteen liikenneverkolla Kuopion Haminalahden, Kaislastenlahden ja Hirvilahden alueella.

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään 31.1.2017 klo 12.00 tilaajan asiakaspalveluun:
Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue, joukkoliikenne
PL 1097, 70111 KUOPIO (Suokatu 42, 70100 KUOPIO)

Määräajan jälkeen saapu­neita tar­jouk­sia ei oteta huomi­oon.

Suljetun kirjekuoren päälle tulee laittaa tarjouskilpailun nimi "KUOPION KAUPUNKISEUDUN MAASEUTULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2017, KANNUSTEU­RAKKA­SOPIMUS" ja tarjoajan yhteystiedot. Kuoren sisältävän erillisen hintakuoren päälle tulee laittaa merkintä "Tarjoushinnat".

Tarjousten tulee olla voimassa 31.3.2017 saakka.

Tarjouskilpailua koskevat kirjalliset kysymykset tulee toimittaa 19.1.2017 mennessä tilaajan sähköpostiosoitteeseen joukkoliikenne@kuopio.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan 'Maaseutuliikenteen tarjouskilpailu I/2017'. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Kaikkiin määräaikaan mennessä jätettyihin kysymyksiin vastataan viimeistään 23.1.2017. Vastaukset julkaistaan tällä sivustolla.

Tarjousasiakirjat:
Tarjouspyyntö
Liite 1     Kannusteurakkasopimuksen yleiset ehdot
Liite 2     Kilpailukohteen määrittely
Liite 3     Liikennöintikorvauksen laskentatapa
Liite 4     Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä
Liite 5     Lippujen asiakashinnat viranomaisen hallinnoimassa lippujärjestelmässä
Liite 6     Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset
Liite 7     Linja-autoliikenteen kilpailuttamistilanteissa noudatettavat työsuhteen ehdot ja menettelytavat
Liite 8     Tarjouskirje
Liite 9     Hintalomake
Liite 10   Kalustolomake
Liite 11   Sopimusmalli
Liite 12   ESPD-lomake