Päätöksenteko

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kuopion ja Siilinjärven yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Kuopion kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa. Lautakunnasta on voimassa laissa ja muissa Kuopion kaupungin johtosäännöissä säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Joukkoliikennelautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa viimeisenä torstaina klo 15. Kevään 2017 kokouspäivämäärät:
- torstai 26.1.2017
- keskiviikko 22.2.2017
- torstai 30.3.2017
- torstai 27.4.2017
- tiistai 30.5.2017

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Lautakunnan jäsenet 2013 - 2016
 

Raportit

Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelmaluonnos

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon Ely -keskuksen yhteistyönä on valmistunut luonnos viisaan liikkumisen toteuttamisohjelmasta Kuopion seudulle. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien lisäksi oikeaa ajotapaa henkilöautolla.

Hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta. Jos rahoitusta saadaan ja suunnitelma hyväksytään, alkaa toteutusvaihe syksyllä 2016. Hankkeen toteutus kestää 2,5 vuotta.

Raporttiluonnos: Kuopion seudun viisas liikkuminen (pdf)

Kuopion toimivalta-alueen joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2015

EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.

Kuopion kaupunki toimivaltaisena viranomaisena on julkaissut oheisena olevan yhdistelmäraportin.

Yhdistelmäraportti (pdf)
 
Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikenteen palvelutaso

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 8.5.2012

Palvelutasotekijät (pdf)

Palvelutasoluokkien aluejako (pdf)


Kuopio-Siilinjärvi-alueen joukkoliikenteen arvotutkimus

Yhteenvetoraportti 19.9.2011
(pdf)

Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikennesuunnitelma

Kuopio-Siilinjarvi joukkoliikennesuunnitelma loppuraportti (pdf)